Live on Radio & TV


Петър Илиев и Милена Абушинова за магията на танца
, БНТ 2, Часът на зрителя, 18.10.2014

Спектакълът “5х5+1” на хореографа Петър Илиев, БНТ, 20.05.2014

“Танцова работилница”2014- девето издание, БНР, 28.03.2014

“Танцова работилница”2014, news7, 04.04.2014

Dance it!2014 с Петър Илиев, sportuvai.bg. 28.03.2014

Петър Илиев, Тереза Рут и Крисчън вон Хауърд за “Танцова работилница”2014, БТВ, 8.04.2014г 

Андреа Бър за Dance it!2013

Един от най-талантливите български танцьори и хореографи Петър Илиев

Неправителствени организации с награда за най-добър бизнес план

БНТ 1, “Новини”, 22 Февруари, 2013

Близнаците Косьо и Божо и „Танцова работилница 2012“- репортаж на „Апартаментът (виж, начало от 00:20:09 мин.)

БНТ 1, “Апартаментът”, 20 Септември, 2012

Интервю в студиото на “Денят започва с култура” – с Петър Илиев (Фондация „Танцово изкуство – Илиев“) и Живко Желязков (Дерида Денс) (виж, начало от 00:28:07 мин.)

БНТ 1, “Денят започва с култура”, 11 Септември, 2012

“СОФИЯ ДИША” и “Танцова работилница 2012” – Танцово ателие за деца с Петър Илиев – артистичният директор на Фондация “Танцово изкуство – Илиев” (виж)

FB София диша, 27 Август 2012

Репортаж – представяне на петото издание на „Танцова работилница 2012? (виж)

БТВ, “Преди обед”, 11 Април, 2012

Интервю с Петър Илиев, Никълъс Аде и Крисчън фон Хауърд
“Джаз ФМ” Радио, 11 Април, 2012

Репортаж – представяне на петото издание на „Танцова работилница 2012?, с участието на Петър Илиев (характерен танц), Крисчън фон Хауърд (съвременен танц) (виж)
TV7, Новини, 14 Април, 2012

За петото издание на „Танцова работилница 2012? и финалния спектакъл „Sneak Peek” от хореографите Петър Илиев и Маркъс Галанте
БНТ 1, “Денят започва с култура”, 17 Април, 2012

Интервю с Маркъс Гананте и Гари Абът в “Джаз ден”
“Джаз ФМ” Радио, “Джаз ден”, 8 Април, 2011Petur Iliev and Milena Abushinova about the magic of dance, BNT2, 18 october 2014

“5?5+1” by Petur Iliev, BNT

Dance it!2014, BNR

Dance it! 2014, news7

Petur Iliev, Theresa Ruth and Christian von Howard for DDance it!2014

Andrea Burr for Dance it!2013

Petur Iliev for Dance it! 2013

NGO awards for Best Business Plan

Bulgarian National Television 1, “News”, Februari 22, 2013

The twins Kosio and Bojo in “Dance It! 2012” – “The Apartment” TV show (view, starting 00:20:09 min.)

Bulgarian National Television  1, “Tha Apartment”  TV Show, September 20, 2012

Interview in the studio of “The Day Starts with Culture” – with Petur Iliev (IIiev Dance Art Foundation) and Jivko Jeliazkov (Derida Dance) (view, starting 00:28:07min.)

Bulgarian National Television 1, “The Day Starts with Culture”, September 11, 2012

“Sofia Breaths” and “Dance It 2012” – Petur Iliev, the artistic director of Iliev Dance Art Foundation, gives a workshop for children at the “Sofia Breaths” event (view)

FB София диша, August 8, 2012

Presentation of the 5th edition of “Dance It! 2012? (view)

bTV, “Before Noon”, April 11, 2012

Interview with Petur Iliev, Nicolas Ade and Christian von Howard in radio Jazz FM
Radio Jazz FM, April 11, 2012

Presentation of the 5th edition of “Dance It! 2012” – with Petur Iliev (character dance) and Christian von Howard (contemporary dance) (view)

TV7, News, April14, 2012

The 5th edition of “Dance it!” and its final show “Sneak Peek” – with Petur Iliev and Marcus Gallante (view, starting: 00:12:12 min.)

Bulgarian National Television 1, “The Day Starts with Culture”, April 17, 2012

Interview with Marcus Gallante, Gary Abbott in “Jazz Day”
Jazz FM Radio, “Jazz Day”, April 8, 2011