Интервюта в печатни медии


Деца ще танцуват за деца на грандиозен спектакъл, dnevnik.bg, 28.11.2014

Балет, модерен и характерен танц на Танцова работилница “Dance it”, mikamagazine.com

Лятна танцова работилница в Бургас, peika.bg

Стипендианти на Танцова работилница “Dance it”2014 започват обучение в Pacific Northwest Ballet School, bgdancer.com, 08.06. 2014

Финален спектакъл на Танцова работилница 2014, sofia2019.bg

Споделено от Петър Илиев, oneofusshares.com

Танцова работилница Dance it! 2014, duma.bg, 30.03.2014

Танцова работилница 2014, edno.bg, 17.03.2014

Прочути хореографи от САЩ правят Танцова работилница в София, radar.bg

“Surfracing”- премиера на американски танцов спектакъл, bgdancer.info, 14.03.2013

Танцова работилница Dance it! за девети път, stand.bg, 13.03.2014

Седмото издание на Dance it!2013, eurochigaco. com, 01.04.2013

Хореографите на Dance it! 2013 ще разкрият какво е да преподаваш в едно от най-известните училища за модерни танци в САЩ, public_republic, 23.03.2013

ЕДНИ ОТ НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ ХОРЕОГРАФИ В НЮ ЙОРК, ЧИКАГО И ЛОС АНДЖЕЛИС ИДВАТ У НАС ЗА ТАНЦОВАТА РАБОТИЛНИЦА “DANCE IT!”, battheatre.com

Eдни от най- известните хореографи идват у нас, actualno.bg, 27.03.2013

Dance it!, timeart.bg

С хореографите на Dance it!2013, dnes.bg

Над 160 записали се за Dance it!2013, emusictv.eu

Майсторски клас на Елинор Скот, duma.bg

Dance it!2013 отново в София, tv7.bg

Американска танцова трупа идва в София, capital.bg

Световноизвестни хореографи търсят таланти в България, mediapool.bg.,05.04 2012

“На танц с Петър Илиев” (виж)

Интервю с Петър Илиев, артистичния директор на Фондация “Танцово изкуство – Илиев” (преподавател по характерен танц) (виж)

Интервю с Маркъс Галанте (преподавател по балет и бродуей джаз) (виж)

Интервю с Живко Желязков (преподавател по съвременен танц и хореограф в Дерида Денс) (виж)

Интервю с Росица Терзийска (преподавател по хип-хоп) (виж)

Интервю с Алекс А-Style Цветкова (преподавател по хип-хоп) (виж)

ARTualno.info – Инфо портал за култура и изуство, Септември 2012

Андреа Бър: “Всеки може да танцува”

Boulevard.bg – медия за градски живот, 14 Април, 2012“A Swallows Flight” with premiere today! 

Ballet and modern dance on  Summer dance workshop “Dance It!” 2014

Summer Dance Workshop “Dance it”2014 in Burgas

Scholarship students  from  “Dance It”2014  began intensive training in Pacific Northwest Ballet School

Final snow on Dance it! 2014, sofia2019.bg

Share with Petur Iliev, oneofusshares.com

Famous choreographers from the United States do dance workshop in Sofia, radar.bg

“Surfacing” with premiere, bgdancer.info

Dance it!, edno.bg

Dance it! for 8 time, stand.bg

Dance it! 2014, duma.bg

Choreographers from Dance it!2013 will reveal what is to teach in one of the most famous schools of modern dance in the United States, public_republic.com. 2013

Dance it!2013, eurochigaco.com, 2013

ONE OF THE MOST ATTRACTIVE choreographers in New York, Chicago and Los Angeles COME IN OUR WORKSHOP FOR DANCE “DANCE IT!”, battheatre.com

One of the most popular American choreographers come at us, actualno.com

Dance it!, timeart.bg

Dance it!2013 with over 160 participants, emusictv.eu

With choreographs of Dance it!2013, dnes.bg

Elinor Scoth in Sofia, duma.bg

Dance it!2013 again in Sofia, tv7.bg

Von Howard Project in Sofia, capital.bg

Internationally known choreographers are looking for talent from Bulgaria, mediapool.bg, 2012

“Dancing with Petur Iliev” (view)

Interview with Petur Iliev, artistic director of Iliev Dance Art Foundation (view)

Interview with Marcus Galante (Ballet and Broadway Jazz) (view)

Interview with Jivko Jeliazkov (contemporary dance, Derida Dance choreographer) (view)

Interview with Rositsa Terzijska (Hip-hop) (view)

Interview with Alex A-Style (Hip-Hop) (view)

ARTualno.info – Online portal for art and culture, September 2012

Andrea Burr: “Anyone can dance” (view)

Boulevard.bg – urban lifestyle media, April 14, 2012