Dance Bulgaria 2011 – final event: Танцова работилница 2011 – финално събитие за настоящата година:

Нашите стипендианти обратно в България след интензивни летни  курсове  в САЩ – благодарим ви, че споделихте с нас вашите  впечатления,  радостта си и отдадеността си на танца!

Our 2011 scholars back from  their  intensive summer dance courses in the US – thank you for  sharing  with us your impressions, your joy and your passion for  dancing!