Dance It! 2012 – Autumn Edition Първата есенна “Танцова работилница” започва на 10 септември 2012 г.

Повече информация прочетете на http://ilievdance.org/wp/programs/dance-it-2012-autumn-edition-2/.
More information at: http://ilievdance.org/wp/en/programs/dance-it-2012-autumn-edition-2/