Стипендиантска програма на Фондация „Илиев“ в USAIliev Dance Art Foundation Scholarship Program in USA

През летните ваканционни месеци стипедиантите на Фондация „Танцово изкуство – Илиев“ (с подкрепата на Фондация „Америка за България“) ни напомнят повече от всякога колко е важно и удовлетворяващо да си активен и да не спираш да се развиваш и работиш в своята сфера, дори когато другите почиват.

В Сиатъл в студията на Pacific Northwest Ballet (PNB) School вече трета седмица активно работят двете балерини-стипендиантки на Фондация „Танцово изкуство – Илиев“ – Никол Джиброва (завършила тъкмо балетното училище в Бургас), и Мартина Сергиева (възпитаничка на Националното училище за танцово изкуство в София).

С тях е и Петър Илиев, който преподава от години в лятната интензивна програма на PNB – една от трите най-добри балетни институции в САЩ и 10-те най-добри за цял свят. Благодарение на авторитета му и целенасочените му усилия, Фондация „Танцово изкуство – Илиев“ е сред малкото организации (а България – сред малкото страни), получили възможността да изпращат свои танцьори за обучение там.

Междувременно от Лос Анджелис с прясна заразителна енергия, „разцепени“ от танци и с поздрави от Andrea Burr се завърнаха Теодора Стоянова, Ралица Чепишева и Любомира (Бубето) Василева (Groovez Dance Community). Те прекараха две „пълни танцови седмици“ там, използвайки максимално всяка възмжност, която студията Debbie Reynolds в L.A. предлагат. Ето какво споделят накратко за опита си:

Любомира (Бубето) Василева
„Там танцовия свят е на съвсем различно ниво и качество от тук и сблъсъкът с него е много силен и впечатляващ. Хореографите водят часовете си много по-интензивно и има огромно разнообразие от стилове, затова е полезно да вземаш много и различни класове, за да успееш да намериш себе си като танцьор и да видиш кое лично на теб ти допада най-много като стил.
(…) хората там танцуват постоянно и всеки гледа да стане по-добър от другия, има конкуренция, а в това и мотивация да ставаш все по-добър и да се отличаваш от другите.“

Ралица Чепишева
„Вземахме коренно различни класове. В едни идеята беше да си умерен и чист, в други пък беше обратното – чистите движения не бяха от значение, а музикалността и чувтството надделяваха. В трети се наблягаше само на крака, четвърти на „groove“, други на отношение, „performance“, техника, енергия, забавление. Научих обаче, че тези стилове са свързани с едно главно нещо – самият ти и уникалният ти начин, по който интерпретираш движенията чрез комфорта на своето тяло и
личната емоция.“

Теодора Стоянова
„Ще ми липсва мащабът на танцовото общество, защото в L.A. танцьорите са наистина много! – това създава конкуренция, а ако искаш да оцелееш, нямаш избор освен да се развиваш.
Най-интересното беше, че по улиците всички познаваха, че сме танцьори! От всички страни чувахме: „Аre you guys dancers?”
(…) Искам да Ви благодаря безкрайно! I’ve had „THE TIME OF MY LIFE!”“

Едни от многото имента, чиито класове момичетата са посетили:
J.R. Taylor (хореограф на JLO), Jaquel Knight („All the Single Ladies“, Beyonce), Kenny WormaldTony TzarWill DaBeastJason Wright, и др.

This summer season Iliev Dance Art Scholarship Program, with the support of America for Bulgaria Foundation, reminds us one more time how important and rewarding it is to keep working and developing, even while others are taking a break on sunny beaches.

In the dance studios of Pacific Northwest Ballet School in Seattle our two ballet scholarship recipients – Nikol Dzhibrova (just graduated from the Ballet School in Burgas), and Martina Sergieva (student at National School of Dance Art, Sofia) – are already in their third week of training.

Petur Iliev, our Artistic Director, who`s been teaching at PNB`s summer intensives for years, is also there – thanks to his reputation and efforts Iliev Dance Art Foundation is one of the few organizations (and Bulgaria – one of the few countries) to have scholarship dancers at PNB`s Summer Courses. PNB is one of the top three ballet institutions in the States, and one of the top 10 worldwide.

Meanwhile our enthusiastic hip hop scholarship recipients form Groovez Dance Community are already back from L.A. – full of energy and inspiration, and sending greetings from beloved Andrea Burr to all her fans here in Bulgaria. Here is what they shared briefly with us, upon arrival:

Lubomira (Bubeto) Vasileva
„The dance world there (L.A., USA) is of totally different level and quality and the encounter with it is impressive. The choreographers teach much more intensively in their classes, there is a great variety of styles and you really have to take as much different classes as possible, in order to find yourself as a dancer, and to find your own style.
(…) the people there dance constantly and everybody is trying to be better than the others, there is this competition that motivates you to become better and distinguished“

Ralitsa Chepisheva
„We were taking totally different classes – in some the idea was to be moderate and clear, others required the opposite – not so much clean movement, but rather musicality and feeling. Still others put accent on feet, or on groove, attitude, performance, technique, energy, fun. But I learned that all that connects these different ends is you and your unique interpretation of the movement through the comfort of your body.“

Teodora Stoyanova
„I will miss the scale of the dance community in L.A. – the dancers are really a lot! And of course this creates competition and you don`t have other choice, but to develop. The most interesting part was that everybody recognized that we were dancers, we heard constantly the same question: „Are you guys dancers?“
(…) I would like to infinitely thank you! I’ve had THE TIME OF MY LIFE!““

And to top it all up, few of the many names, in whose dance classes the girls took part:
J.R. Taylor (JLO choreographer), Jaquel Knight („All the Single Ladies“, Beyonce), Kenny WormaldTony TzarWill DaBeastJason Wright, etc…