Регистрационната такса за участие се заплаща на банковата сметка на Фондация „Танцово изкуство – Илиев“. Заплащане в брой не се приема:

Първа инвестиционна банка (ПИБ), IBAN: BG49FINV91501215317191, BIC: FINVBGSF

Основание за плащане: Такса участие на … (три имена на участника).

Цени за участие в Лятна „Танцова работилница Dance It!“ 2014 в Бургас

  • За 1 стил: 250 лв.
  • Само за 1 стил – хип хоп – класове по хип-хоп ще се провеждат само втората седмица от работилницата (от 25.08 .2014 до 30.08.2014) – цена 150 лв.
  • Само за 1 стил – балет за деца от 5 до 9 години – класовете ще се провеждат от 25 до 29 август всеки ден за 60 мин. – цена 60 лв.
  • За повече от 1 стил: 350 лв.

Такси в брой и регистрация на място НЕ се приемат. НЕ се възвръща такса при отказ от участие.

Записването за стил обхваща класове по техника и класове по репертоар. В случай, че искате да посещавате само техника или само репертоар от един стил, цената остава същата.

Моля, имайте предвид, че програмата е много интензивна. Възможно е да не успявате да посещавате всички часове по репертоар в повече от 2 или 3 стила (в зависимост от танцовото ниво и мотивацията ви). Въпреки това е възможно да се запишете на всички стилове, но ви съветваме да концентрирате усилията си в часовете по репертоар в не повече от 2 до 3 стила.

ОТСТЪПКИ за групи:

  • 15% отстъпка от таксата за участие на всеки при група от 4 до 10 човека;

  • 20% отстъпка – при групи над 10 човека.

Очакваме ви вкупом, защото с приятели и колеги винаги е по-весело! За записване на групата, освен регистрацията на всеки неин член онлайн, моля отговорникът да изпрати имейл с имената на всеки от вас на info@ilievdance.org.

NEW! Classes for children of age 5-9 years – one week (25-29 August); everyday 60 min. classes – price 30 EUR.

Participants pay the participation fee in advance via bank transfer to Iliev Dance Art Foundation bank account. Cash payment is not accepted:

First Investment Bank, IBAN: BG49FINV91501215317191, BIC: FINVBGSF

Reason for Payment: Participation Fee of … (full name of the participant).

 

Country Type Number of Styles Chosen Regular Fees (registration and payment after 15th June 2014)
EU – 15 Member States For 1 Style 175 EUR
For 2 or More Styles 225 EUR
New EU Member States (accepted after 2004) For 1 Style 125 EUR
For 2 or More Styles 175 EUR
Other Non-EU Eastern and South-East European Countries (Balkan countries, Ukraine, Georgia, etc.) For 1 Style 105 EUR
For 2 or More Styles 155 EUR

NB! The hip hop classes will be held only during the second week (25.08 – 30.08.2014) of the workshop. If you would like to register only for hip hop the price is 75 EUR.

There is NO REFUND if you decide to stop taking classes throughout the workshop.

Participants should be aware that one dance style comprises of classes in dance technique and classes in choreography. If you want to take only technique classes or only repertoire classes, you still need to pay the whole fee.

Please keep in mind that the program is very intensive. It is possible that you find it difficult to keep up with the repertoire work in more than 2 or 3 styles (according to your level and motivation). Nevertheless, you can sign up for and visit all dance styles, but especially for the repertoire classes in the afternoon we advise you to focus on no more than 2 or 3 styles.