Contacts


Фондация “Танцово Изкуство – Илиев”

Пощенска кутия 1099, София 1000, България

info[at]ilievdance.org

Тел. (+359) 887 61 8448 (България)

(+1) 206 604 4751 (САЩ)

Пиши ни във Фейсбук